kvinde søger bolleven karen naomi

Skuffelserne står i kø. Hun er vanskelig på sit job, og da hun dér møder Paco, afviser hun ham på det groveste, og kun i kraft af hans ihærdighed sker der noget. Hun skriver hver aften breve til sin datter — breve, hun aldrig sender, for hun ved ikke noget om hende og har aldrig søgt efter hende. Paco opfordrer hende til at søge efter datteren, hvad hun så gør. Datteren Elizabeth, der heller ikke har søgt efter sin biologiske mor på grund af vrede, er en succesfuld advokat, der iskoldt går efter anerkendelse og status.

Får hun den ikke ved sin flid og dygtighed, bruger hun sin krop. Hun lader sig som årig sterilisere. Hun skal i hvert fald ikke have børn, men alt ændrer sig for hende, og hun begynder at søge efter sin mor.

Den sidste kvinde, Lucy, kan ikke selv få børn. Hun får på et katolsk børnehjem kontakt med en ung pige på 20 år, der vil bortadoptere sit barn, når det fødes. Undervejs går Lucys ægteskab i stykker. Presset og samtalerne er for hårde for ægtemanden, Joseph. Gæt selv, hvorfor han hedder Josef! Det katolske børnehjem er punktet, hvor de tre kvinders historie mødes.

Den skildring er hjertevarm, gribende og ægte. Filmens styrke er dens hverdagsagtige realisme, hvor man mærker følelserne. Vi varmer op til årets kommunal- og regionsrådsvalg sammen med forskere og politikere. Mødet præsenterer ny viden og nye politiske netværk og metoder til at ændre den skæve kønssammensætning i. Mødet præsenterer ny viden og nye politiske netværk og metoder til at ændre den skæve kønssammensætning i lokalpolitikken.

Mød også SFs næstformand Signe Munk, Socialdemokraternes Helga-netværk og mange flere, der giver deres bud på, hvordan vi får flere kvinder valgt. Debat om Kønspolitiske spørgsmål og fagbevægelsens betydning Mød bl. Kvinders Byggeforum   Juliane Marie Neiiendam. Debat med politikere og forskere.

Som en del af frikommuneordningen indfører Københavns kommune nu mulighed for fleksible arbejdstider for de ansatte i kommunen. Ordningen giver mulighed for, at de ansatte kan gå op i tid. Ordningen giver mulighed for, at de ansatte kan gå op i tid i perioder med overskud og ned i tid, for fx. Men hvad er konsekvensen for ligestillingen, når det stadig er kvinder, der løfter mest på hjemmefronten — vil forslaget øge kønsskævheden på arbejdsmarkedet og er det en fair pris for bedre balance for familierne?

Kan man blive afhængig af porno? For nogle virker det absurd at pornografi skulle kunne føre til afhængighed. Men for mange millioner mennesker verden over har brugen af porno taget. Men for mange millioner mennesker verden over har brugen af porno taget overhånd og disse personer er ikke i tvivl om at deres brug af porno er blevet til et misbrug — et misbrug som har en ødelæggende virkning på deres liv og deres relationer. The debate will be in english.

Can one be addicted to porn? For some, it seems absurd that pornography could lead to addiction. But for millions of people around the world, the use of porn has taken over and these people have no doubt that their use of porn has become an addiction — an addiction that has a devastating effect on their lives and their relationships.

Om fædres forhold til det offentlige Debat. Faderrollen har ændret sig, men er samfundet fulgt med? En debat om fædres møde med 'det offentlige' fx i forbindelse med efterfødselsreaktioner og skilsmisser.

Mød medlemmerne af Tænketanken VM - Viden. Det kniber med diversiteten i musikbranchen. Det seneste år har der blandt andet været fokus på manglen på kvindelige musikere som optrædende på festivaler, til prisuddelinger mv. Med den skæve fordeling går vi glip af talent. Nye tiltag er dog på vej, og det tager denne konference pulsen på. Konferencen afsluttes med en debat mellem musikere, repræsentanter for musikbranchen og musikjournalister.

En samtale og debat om musik- og kulturinstitutioners ansvar i forhold til at afspejle diversiteten i samfundet! BBC og deres kompromisløse ligestillingsstrategi fra , kunstnere som rollemodeller for norske skolebørn og mere musik.

BBC og deres kompromisløse ligestillingsstrategi fra , kunstnere som rollemodeller for norske skolebørn og mere musik af kvinder på repertoiret hos svenske orkestre er afsæt for en samtale, der også sætter diversitet i dansk musikliv til debat. Tag del i debatten sammen med tre aktører som alle i kraft af deres erfaringer fra konkrete tiltag i deres hjemlande, har en stærk holdning til temaet for eftermiddagens samtale;.

Hvordan er eksperimenter med ligestilling på Christiansborg blevet taget imod og hvordan har de fungeret i praktisk? Og har dette fokus i debatten, i ansættelsesprocesser og ved gruppemøder gjort en. Og har dette fokus i debatten, i ansættelsesprocesser og ved gruppemøder gjort en forskel? Alternativet inviterer til debat og dialog om virkningen af disse initiativer.

Carolina Maier MF Alt. Hvilken dynamik opstår i det sociale rum, hvor unge mænd udsætter kvinder for hævnporno og deler nøgenbilleder af dem uden samtykke? Skal vi komme problemet til livs, må vi forstå.

Skal vi komme problemet til livs, må vi forstå de sociale handlinger i gruppen af unge mænd. Moderator er journalist Milla Mølgaard. Alle kvinder som kommer på krisecenter har været udsat for psykisk vold, og alligevel tages psykisk vold ikke alvorligt af offentlige instanser.

Danner kritiserer, at psykisk vold ikke er anerkendt. Danner kritiserer, at psykisk vold ikke er anerkendt eller defineret i Danmark — og dermed et kæmpe tabu. Danner vil arbejde for at få psykisk vold kriminaliseret inden Mød Özlem Cekic og en ekspert fra Danner som vil fortælle om, hvad psykisk vold er, hvad konsekvenserne for den voldsudsatte er af at leve i et forhold med psykisk vold, samt problematisere hvor lidt viden og hvor få redskaber der er blandt fagfolk — og i befolkningen — til at forebygge psykisk vold.

Ved arrangementets afslutning vil Danner kickstarte en online-stafet, hvor venner og venners venner kan støtte op om Danners arbejde for at få anerkendt psykisk vold, som en menneskelig og økonomisk byrde for alle involverede og for samfundet. Forlagenes udgivelser er nogenlunde ligeligt fordelt mellem værker af mænd og kvinder, alligevel er der massiv skævvridning, når det gælder opmærksomhed og mediedækning. Det er mænd, der løber med de. Det er mænd, der løber med de litterære priser, og det er mænd, der bliver bedst anmeldt i landets dagblade.

Køn har åbenbart stadig indflydelse på, hvor meget opmærksomhed bøger af henholdsvis mænd og kvinder får. Også sprogbrugen om litteratur skrevet af kvinder er værd at bemærke. Hvorfor har vi eksempelvis overhovedet kønnede genrer som kvindelitteratur, femikrimi, chick lit og husmoderporno? Og hvilke problemer kan det give, at kønnet bruges til at angive en genre? Et panel af forfattere og kulturjournalister diskuterer på baggrund af et oplæg af forfatterne Henriette Rostrup og Jeanette Øbro.

Debatten modereres af journalist Anja Bo. Alle er inviteret til Talk Towns åbningsarrangement. Karen Ellemann, Ligestillingsminister Øverst i midten: Helene Moltke-Leth,Filminstruktør Øverst fra højre: Amel Fahmy, Tadwein,  Egypten Nederst fra venstre: Nanna Højlund, Forkvinde, Kvinderådet.

KaPow Collective inviterer til kodnings workshop. Som feminist i en digital tidsalder, må man lære at tale sproget. Kom og lær de grundlæggende principper og skriv dit første stykke kode. Workshoppen er for begyndere, der er nysgerrige på kodning og deltagere i workshoppen skal medbringe en computer. Det vil du vide, når workshoppen er færdig! Alle kan KaPow — alle er KaPow. KaPow Collective er begyndelsen på slutningen af den cisheteropatriarkalske verdensorden. Vi bygger og indtager rum for at uddanne hinanden og nedbryde samfundets undertrykkelsesmekanismer med fokus på kønsproblematikker.

Vi blander musik, kunst, aktivisme, og kreativitet i et hardcore sammensurium. KaPow er en mærkelig revolution, der nedbryder kønsnormer og status quo! Vi er en platform, et forum og et netværk, der har hjemme i Bolsjefabrikken. For mange er transnational adoption en god gerning, der gøres for barnets bedste. Men hvad nu hvis det viser sig, at dette ikke er tilfældet? Adoptionspolitisk Forum stiller skarpt på.

Adoptionspolitisk Forum stiller skarpt på den diskrimination og ulighed, der eksisterer i adoptionssystemet i Danmark i dag.

Adoptionspolitisk Forum er for alle som stiller spørgsmål ved adoptionssystemet som det praktiseres i Danmark og internationalt. Initiativtagerne og stifterne af foreningen er voksne transnationalt adopterede, men medlemmerne er bredt sammensat med såvel adoptanter, adopterede og andre med interesse for området. Kvinderådet giver mikrofonen til kvinder med minoritetsbaggrund.

Det er den gruppe, alle taler om, og som i pressen hurtigt bliver stemplet som "dem der går derhjemme". Mød kvinder der har. Mød kvinder der har været få og mange år i Danmark, kvinder der laver frivilligt arbejde, kvinder der er aktive i foreninger, kvinder der er på arbejdsmarkedet, og kvinder der gerne vil på arbejdsmarkedet.

De vil fortælle deres egne historier. Fortalt i et personligt sprog og tableauer af teori og levet liv. Maria Mortensen giver et oprids af hvordan smerte spiller en særlig rolle i queerteori. Oplægget tager udgangspunkt i. Oplægget tager udgangspunkt i Maria Mortensens ph. English below Temaet for panelet er Intersektionalitet. Eller, hvordan forskellige sociale kategorier som race, klasse og køn alle er forbundet med hinanden og gør vores liv lidt mere interessant, og lidt.

Eller, hvordan forskellige sociale kategorier som race, klasse og køn alle er forbundet med hinanden og gør vores liv lidt mere interessant, og lidt mere kompliceret.

Andre aspekter af ens identitet bestemmer også, hvordan man lever i denne verden. Derfor skal vi have et par gæstetalere fra andre organisationer og tale med os om deres egne grupper og politik. The theme for this panel debate is Intersectionality. Or rather, how different social categories such as race, class and gender are all related and make our lives a little more interesting, and a little more complicated.

Other aspects of your identity also influence how your life will turn out. Therefore, we are going to have guest speakers from other organisations to talk about their own groups and politics. English below En multimedial performance om de sociale processer bag konstruktioner af køn og en søgen mod tilstanden af "ungenderness". Publikum indgår i en visuel samtale om køn og de forskellige.

Publikum indgår i en visuel samtale om køn og de forskellige former for selvpålagt undertrykkelse der findes i de måder vi performer vores køn. The audience will become a part of a visual discussion about gender and the different forms of self-imposed repression that come about in the ways in which we perform our gender. English below Random Access Memory R. Poetry Collective består af kvindelige digtere fra den afrikanske diaspora.

Syv medlemmer vil præsentere deres arbejde. Random Access Memory R. Poetry Collective consists of female poets from the African diaspora. Seven members will be presenting their work. Hvorfor giver det mening at gøre en særlig indsats for, at kvinder kommer i overenskomstdækket beskæftigelse?

FIU-ligestilling holder netværksmøde, hvor du kan høre om deres mentor-ordning mellem faglige kvinder og. FIU-ligestilling holder netværksmøde, hvor du kan høre om deres mentor-ordning mellem faglige kvinder og mænd og flygtninge, og hør om succeser og udfordringer ved at have en mentor-ordning med særligt fokus på kvindelige flygtninge.

Tjener en sygeplejersker mere end en murer? Kom forbi cafeen og test din viden om forskellige lønninger i det danske samfund. Dansk Sygeplejeråd inviterer gæster til at. Projektet sætter fokus på større bevidsthed om bl. Mens du reflekterer kan du strikke en rød strømpe. Hvordan bruges street art som et feministisk talerør i det offentlige rum? Og hvorfor bliver kvindelige gadekunstnere i så høj grad, stemplet.

Og hvorfor bliver kvindelige gadekunstnere i så høj grad, stemplet og defineret ud fra deres køn? Josephine Frederikke Kirstein Kuhn og Nanna Elizabeth Hovgaard, som tilsammen udgør podcast-duoen Fries Before Guys, indtager fredag formiddag Baggårdsscenen til en åben og ærlig snak om oplevelser med sexisme, når man åbner munden som kvinde i et kreativt fag.

Scenen er sat og prydet med et live produceret street art backdrop, og du inviteres ind til samtaler i øjenhøjde og deling af historier, om det at være kvinde i street art-, kunst-, og musikmiljøet. Ti år efter transitionen kæmper hun stadig for at blive klogere. Ti år efter transitionen kæmper hun stadig for at blive klogere på sig selv som kvinde — og på, hvordan den handling, der endelig gjorde hende hel, halverede andre.

Hvorfor er diversitet vigtigt for innovation og teknologi? Hør mere om IDAs indsats for at få flere piger til at interessere sig for teknologi og naturvidenskab, bl. Den danske afdeling af Amnesty udgiver i maj en rapport om behandlingen af interkønnede i Danmark.

Researchen viser, at der udføres medicinske indgreb på babyer og meget unge interkønnede. Researchen viser, at der udføres medicinske indgreb på babyer og meget unge interkønnede børn, og at de fleste af disse indgreb er operationer, som foretages på baggrund af kosmetiske eller sociale årsager.

I dag udføres de fleste med samtykke fra forældrene og baseret på meget begrænset information. Mød Stine fra Interkøn Danmark, Helle Jacobsen fra Amnesty og en psykolog fortælle om konsekvenserne af sundhedssystemets stereotype blik på køn. Kom og hør om Kvinfos historie, nutid og visioner for fremtiden. Er transpersoner det nye sort?

Hvordan påvirker det at være transperson ens forhold til kønsdebatten? Og må man spørge transpersoner, hvordan deres kønsorganer ser ud? Hør Informations journalist Catarina Nedertoft. Gudrun Schymann, partileder af Feministisk Initiativ i Sverige står for dagens peptalk; hvilke feministiske dagsordener har Feministisk Initiativ sat i de kommuner man er repræsenteret i?

Hvilke visioner og strategier. Hvilke visioner og strategier er der for det fremtidige lokalpolitiske arbejde i Sverige. Herfra udvikler vi fælles bud på paroler til det kommende regions- og kommunalvalg — og vi støber kuglerne til et feministisk frikommuneforsøg — som vi sætter til debat med politikerne Charlotte Lund, Borgerrepræsentationen EL , Balder Mørk Andersen, Frederiksberg Kommunalbestyrelse SF og Carolina Maier, Folketinget AL.

Når det kommer til investeringer, halter kvinder langt efter mænd på trods af, at de gennemsnitligt klarer sig bedst. Hvis du vil lære at investere, så deltag i dette spændende.

Hvis du vil lære at investere, så deltag i dette spændende oplæg, hvor vi afliver myterne omkring investering og giver gode råd til, hvordan man kommer i gang. Form en kusse i ler, print en klitoris i 3D, musik Sammen med en gruppe af kunstnere vil du kunne opleve kussen portrætteret på en række forskellige måder.

Sammen med en gruppe af kunstnere vil du kunne opleve kussen portrætteret på en række forskellige måder. Manu Washaus vil vise hvordan en 3D-printer virker og printe klitorisser som man også kan få lov til at male. Værkerne udstilles på Kusseaftenen. Peach vil lave en musikalsk performance om samfundets forventninger til parforholdet og til kussen i parforholdet.

The Caribbean Housewife is providing the catering for Talk Town ! Kvindekvoter har længe været en omdiskuteret løsning til problematikken omkring manglen på kvinder i bestyrelser og på topposter. I denne paneldebat vil toneangivende ungdomspolitikere fra Liberal Alliance, Radikale Venstre og. I denne paneldebat vil toneangivende ungdomspolitikere fra Liberal Alliance, Radikale Venstre og Alternativet diskutere fremtiden for kvinder i det danske erhvervsliv og præsentere de skarpeste argumenter på hver side af debatten om kvindekvoter.

Repræsentanter fra de tre organisationer stiller op. Repræsentanter fra de tre organisationer stiller op til debat med hinanden og publikum om, hvordan vi kan sikre bedre rammer for forældre til mindre børn på arbejdsmarkedet. Fænomenet kaldes hævnporno — men problematikken omkring digitale sexkrænkelser blandt unge er meget mere kompleks. Red Barnets rådgivning, SletDet, har det seneste år hjulpet mere end unge i forhold til krænkelser på nettet, og lige nu indsamler de viden blandt unge om, hvad de unge selv tror, der er på spil.

Hør mere om dette og mød en ung kvinde, som fik delt sine billeder på nettet, men som stadig er kæreste med ham, som gjorde det. Til sidst inviteres til en samtale mellem en krænket, en forælder, en ung og en ekspert — med mulighed for at publikum kan stille spørgsmål.

English below I de nordafrikanske lande kæmper feministiske aktivister utrætteligt for at få indflydelse på den politiske dagsorden og forbedre kvinders rettigheder. Hvordan tackler nordafrikanske feminister disse udfordringer i et samfund. I de nordafrikanske lande kæmper feministiske aktivister utrætteligt for at få indflydelse på den politiske dagsorden og forbedre kvinders rettigheder.

Hvordan tackler nordafrikanske feminister disse udfordringer i et samfund præget af konservative modarbejdende kræfter? Kan vi lære noget af hinanden? Et panel bestående af tre feminister vil gøre os klogere på de udfordringer, de står overfor som feminister i Nordafrika. How do northern African feminists tackle these challenges in a society heavily influenced by conservative counteracting forces? Can we learn something from each other? This panel will consist of three feminists who will enlighten us about their challenges, that they face as feminists in Northern Africa.

Talk og fernisering for Projekt Q-Værk, en netværksskabende organisation for voldsudsatte kvinder. Projekt Q-Værk ser vigtigheden i at bruge kunst til at fremme vigtige budskaber og til at bearbejde voldens følger. Hvorfor taler vi så grimt om vores kroppe? RadFats Kreaworkshop inviterer folk til at vende deres kropskritiske tanker på hovedet. Din slappe hud på armene er dit majestætiske vingefang, dine tykke.

Din slappe hud på armene er dit majestætiske vingefang, dine tykke lår er dine benvarmere osv. Vær med til at skabe et nyt og kropspositivt sprog i form af klistermærker, tegninger og hvad du ellers selv kan finde på.

Kvindekampen har haft mange udtryk gennem de sidste år. Kampene har været forskellige og de teoretiske strømninger forskellige. Hvordan kan vi bruge hinandens erfaringer? Hvordan kan vi undgå at bruge. Hvordan kan vi undgå at bruge kræfter på at skændes i uendelighed, om den ene strømning er bedre end den anden. English below Hvordan kan et forhold med flere end én partner fungere? Eller et forhold, hvor en person har lov til at have samleje med andre end sin partner?

Hvordan kan et forhold med flere end én partner fungere? I denne paneldebat vil der diskuteres om åbne og ikke-traditionelle relationer. Paneldeltagerne vil dele personlige erfaringer med hensyn til de ikke-traditionelle relationer.

How can a relationship with more than one partner work? Or a relationship, where a person can have sex with others, besides their partner? In this panel debate we will discuss the topic of open and non-traditional relationships.

The panel participants will share their own personal experiences in relation to non-traditional relationships. Om anti-feministisk organisering - operation lolly pop 8. Oplægget handler om, hvordan anti-feministiske grupper promoverer feministiske tiltag som f. På den måde får folk et forvrænget billede af feminister generelt.

Forestillingen handler om krop og kød, mørke og smerte, sex. Forestillingen handler om krop og kød, mørke og smerte, sex og humor. En collage over den transkønnedes drømme og erfaringer.

Detaljerede anatomiske redegørelser af for mange operationer, om bureaukrati, barndommens døde dyr, ubeskrivelig smerte og svigt. Men også drømme, erindringer, sex og mærkelige idéer. Det er et brutalt ærligt forsøg på at fange en helhed af menneskers liv, skæbne og indre verden og fortælle om, hvordan det er at være i en krop, der ikke hører sammen med ens identitet.

The performance is about the body and flesh, of hardships and pain, sex and humor. A collage of experiences. But also about dreams, memories, sex, and some strange ideas. Digital Natives Koncert og DJ set. We have put together a delicious night of experimental beats and queer vibes 4 u to enjoy after a long day of workshops, talks and movie screenings. Har du ideen til verdens bedste app? Kunne du godt tænke at udvikle en helt særlig robot? Eller har du måske en helt tredje ide?

Så kom til speeddating med. Så kom til speeddating med ideer hos Women in Tech. Til eventet vil du få mulighed for at pitche din idé for nogle seje folk som til dagligt arbejder i tech branchen — hvad end det er som CEO, programmør eller investor.

Alle er velkomne uanset ide og uanset idestadiet! Formålet er, at du på kort tid kommer til at stå overfor forskellige personer som giver umiddelbar feedback samt tips og tricks til hvordan du kan føre din ide ud i livet.

Hos Women in Tech arbejder vi på at skabe større kønsdiversitet i tech industrien. Det gør vi bandt andet ved at holde events og workshops der hjælper kvinder med at starte deres egen tech startup eller inspirerer til en karrier i tech industrien.

Do you want to develop the coolest robot? Or do you have another idea? The event gives you the opportunity to pitch your idea in front people who work in the tech industry whether as CEO of their own tech startup, developer or investor.

Everybody is welcome to join the speed dating regardless of where you are in the process of turning your idea into reality. The aim of the event is that you will get immediate feedback along with tips and tricks on how to execute on your idea. Women in Tech work to create diversity in the tech industry.

Amongst other things, we create events and workshops that help women to start their own tech business or to pursue a career with in the tech industry. Møder du udfordringer, når du blander dig professionelt i debatten?

Har du svært ved at få omverden til at se vigtigheden af dit projekt? Kom på en kort workshop, og. Kom på en kort workshop, og få råd og redskaber til, hvordan du udtrykker dig bedst i medierne. Gå hjem med 10 gode råd til at komme ud med din historie. Mønsterbrydere, Mandebarsel og Krænkerkultur Socialdemokratiet og DSU inviterer til konference om ligestilling set fra en mandevinkel.

Her vil en række drevne mandlige kønsdebattører, fagfolk og politikere tørne sammen i tre paneldebatter og. Her vil en række drevne mandlige kønsdebattører, fagfolk og politikere tørne sammen i tre paneldebatter og diskutere mænds ligestillingsproblemer, og hvorvidt der overhovedet er plads til mænd i ligestillingskampen. Mød den nydannede forening, Københavns Unge Feminister KUF , til en workshop der blander kreativitet og feministisk fritænkeri.

Få et indblik i hvad og hvem KUF er og hvad vi laver aktivt som forening og som fælleskab. Afslutningsvist en samtale om samtykke. Oplægsholderen Elin Ferm er antropolog og tilknyttet kønsstudier ved Lund Universitet. FATTA is a member-run Swedish organization and movement working for a world free from sexual violence, where consent guides both law and practice.

They will also talk about what FATTA has done as an organization to raise awarenes … s around these topics. The event will end with a conversation about consent and the importance of the proposed new consent law in Sweden. Workshop og zine making. SlutWalk er en fejring af retten til selv at bestemme over vores kroppe, identitet og seksualitet - og en stor glimmerindsmurt fuckfinger til.

SlutWalk er en fejring af retten til selv at bestemme over vores kroppe, identitet og seksualitet — og en stor glimmerindsmurt fuckfinger til voldtægtskultur, sexisme og udskamning.

Arrangørerne er på Talk Town og vi vil rigtig gerne møde dig, tale med dig om SlutWalk, male bannere med dig, give dig glimmer på, og invitere dig til at være med til at lave et SlutWalk Zine, der bliver delt ud under optoget.

De bliver udsat for uhyrligheder, som omverdenen ikke hører meget om. Der er tale om organiseret folkemord og yazedierne beder indtrængende omverdenen om at handle politisk, og NGO´er, samt diverse organisationer bliver bedt om hjælp. Nimra Iqbal, founder, and president of Nørre G's Intersectional Feminism Club shares her views and ideas on why feminism is important in especially high schools and why students need to. At the age of 16, Nimra established the first high school feminism club in Copenhagen area.

Nimra has a Pakistani background, grew up among six siblings and currently attends an international school. She has been interested in feminism from a very young age and has engaged herself in various intersectional feminist organisations.

Så kom til comeback. Har du fået en af de af disse kommentarer smidt i hovedet og ikke vidst, hvad du skulle svare?

Så kom til comeback workshop, hvor du kan pudse dine verbale skills af! Hold vil dyste mod hinanden om, hvem der kan komme med de bedste comebacks. Du kan deltage, lytte eller få inspiration til næste gang, du står overfor at skulle give et godt comeback. Kom og vær med til et arrangement om vold mod kvinder, hvor læge Amneh Hawwa og en kvinde med flygtningebaggrund vil holde oplæg om emnet, efterfulgt af en workshop, hvor.

Kom og vær med til et arrangement om vold mod kvinder, hvor læge Amneh Hawwa og en kvinde med flygtningebaggrund vil holde oplæg om emnet, efterfulgt af en workshop, hvor deltagerne får mulighed for at diskutere og debattere. Amneh Hawwa vil snakke om voldens påvirkning af kvindernes fysiske og psykiske helbred og flygtningekvinden vil snakke om vold mod kvinder i krig.

Spørgsmålet om, hvor meget eller hvorvidt politiske overbevisninger, religion og andre -ismer må fylde i det offentlige rum, er en igangværende debat, som er under stadig udvikling. Skal offentligt ansatte være neutrale i deres virke som statsrepræsentanter eller må deres personlighed skinne igennem uniformerne?

Vi vil tage udgangspunkt i sundhedssektoren, men argumenterne her kan overføres til alle offentlige institutioner. Den legendariske, oprørske, ubøjelige og revolutionerende kurdiske kvinde med rødt hår. Sakine Cansız, hvem vi hører meget om, men ved mindre om, har efterladt en. Historien består ikke af støvbelagte hylder!

Hun var en revolutionær tro på at historien er i live… I loyalitet over for hendes hukommelse, er det vores tungeste og mest ærefulde ansvar at formidle hendes liv til nye generationer. Kort sagt, vil du lære mange ting om, hvilket slags liv denne smukke kvinde, der blev myrdet i hjertet af Paris sammen med to af hendes kammerater, levede.

Mød kvindelige forbilleder indenfor byggebranchen, og hør dem fortælle om deres praksis. Møbelsnedker Line Hvidbjerg der ejer "Dyke og datter" og stadsarkitekt Tina Saaby i samtale om deres virke.

Katrine Arnfred, skribent og foredragsholder, vil i samtale med Mia Rahr Jacobsen, sognepræst, lave en feministisk læsning af Madonnas ikoniske album Like A Prayer. Undervejs bliver albummet spillet fra start. Undervejs bliver albummet spillet fra start til slut. Kvinder udgør halvdelen af de flygtninge der kommer til Danmark, men færre af dem får opholdstilladelse. Deres vej hertil har budt på ganske anderledes oplevelser og erfaringer.

Kvindelige flygtninge er særligt. Kvindelige flygtninge er særligt udsatte. Det gælder under selve flugten, i lejrene og på opsamlingsstederne. Kvinderne har ofte ansvaret for børnene og risikerer overgreb og seksuelle krænkelser under flugten.

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed belyser på årets Talk Town den kvindelige flygtnings særlige vilkår under flugten og i asylprocessen. Kom til digital happy hour og få en gratis drink i bytte for lidt data.

Du kan også besøge technocamperen og få et check-up på din digitale sikkerhed hos cyberfeministerne. Du kan også besøge technocamperen og få et check-up på din digitale sikkerhed hos cyberfeministerne fra DO: Se mere på dotopiacph.

Jeg har siden rystet med numsen, snakket om bootylove, lavet twerkshops over hele DK, debateret. Jeg har siden rystet med numsen, snakket om bootylove, lavet twerkshops over hele DK, debateret og ikke mindst færdiggjort mit speciale i psykologi om, hvordan man kan se twerk som en feministisk praksis. Jeg mener derfor, at skal være året, hvor jeg mere eksplicit forbinder mit syn på en moderne feminisme og twerk, som en praksis for jer alle sammen.

Herfra kommer den kurdiske. Ifølge den kurdiske frihedsbevægelse kan man ikke befri livet før man har befriet kvinden — for kvinden er livet. Kvinden giver liv til mennesket og i mytologien er kvinden ligeledes symbolet for frugtbarhed og liv. Og uden livskraften vil friheden aldrig opnås. Den kurdiske kvinderevolution søger ikke at ligestille kvinden indenfor det eksisterende systems rammer, da systemet er patriarkalsk og udelukkende arbejder i mandens interesser.

Kvinderevolutionen arbejder derfor og bør arbejde for et alternativt system — andet vil være at modarbejde sig selv.

Indenfor dette system tilsigter man at ligestille kvinden og give hende indflydelse i alle sfærer.

Kvinde søger bolleven karen naomi

Luder randers vejle

Men det er min holdning og den er uden betydning sålænge i selv kan lide det i gør. Kvinder får de mænd de fortjener. Uanset, sexet udseende kommer indefra, når man har det godt med det man gør.

Enig i, at de kvinder var fantastiske, men havde du læst bare en af dem, ville du også vide, at de næppe er uenige i det hovedbudskab, som Carrie og SatC også dyrker, nemlig at kvinder bør dele de samme frihedsgrader som mænd.

De ville dele dem med de kloge mænd på et niveau som er kilometer over det du taler om. Ikke de overfladiske tåbelige mænd som er i sex and the city. Tankevækkende, at den yngre generation ønsker at fastholde et forældet kvindesyn, hvor kvinder skal være slanke og æggende overfor mændene.

Klummen er et usagligt angreb på KS, som fremkommer med nogle relevante og aktuelle problemer med den manglende ligestilling. Hvorfor skal ASH se ned på kvinder, der ikke ønsker at deltage i pornoficeringen af kvinders rolle i …. Kun med følelser, opspil og forspil når man en dybtfølt erotik og kærlighed mellem mand og kvinde. Alt det hurtige og nemme er som at proppe sig med fastfood i stedet for at købe ind hos hos Irma eller i Magasins fødevareafdeling. Eller at spise en stor middag på en stjernerestaurant i Frankrig.

Man snyder sig selv, hvis man ikke kommer videre. Måske er det netop min tiltro, der mangler. Jeg mener, at det er få af mine yngre medsøstre, som også kan forhandle benhårdt, som du skriver. Som er sensuelle kvinder, bevidste om deres køn og klæder sig efter deres køn og ikke porno-erotiske. Det første er godt — det sidste skidt.

Det er min påstand, at seksuel selvtillid først kommer senere til de fleste kvinder end mænd — deraf min bekymring. Var du ikke mere tøvende seksuelt, da du var yngre — af frygt for at falde forkert ud? Mht striptease, så troede jeg, at det var en almen kendsgerning, at branchen er grå. At pigerne, der arbejder på stripbarene ikke altid har valgt det selv. Ser du strip som en fuldstændig almindelig beskæftigelse som kassedame i Netto?

Jo, branchen er grå, men bliver du stripper af at dyrke stripfitness? Vel lige så lidt som vi bliver til mænd, fordi vi går i bukser. Hvis du tjekker deltagerne til en time i stripfitness, så………. Nejnej, jeg siger selvfølgelig ikke, at man bliver stripper af at gå til stripfitness.

Jeg mener blot, at det er forkert at legalisere branchen ved at oprette motionshold, der indirekte forherliger strippere. Hvad bliver det næste? Jeg er sikker på, at nogle prostituerede holder sig i god form via deres job….

Iøvrigt er jeg enig med Odile Poulsen i, at en udtalelse om sex og samfundets syn på sex bør adskilles fra kvindens eget forhold til sex.

Gå efter bolden og ikke manden…. Nok ikke for megen seksualisering — men forkert fokusering, for primitiv, og hele tiden — også forstået som af visse kvinder og mænd. Vi er seksuelle væsener, hvadenten vi vil vide af det eller ej. Eller oparbejder vi som kvinder en paranoia overfor mænd, hvor vi ikke kan skelne mellem venlighed og evt. Fare forstået som noget uhensigtsmæssigt og evt.

Generelt er mænd og kvinder civiliserede overfor hinanden, da de gerne vil opnå hinandens gunst. Tak-tak til Anne Sophie for at støtte den nye kvindebevægelse som ikke skammer sig over at udtrykke sig feminint. Stripfitness er langt imdre plat end betonfeministerne vil udlæge det som.

Jeg er stolt over at være forlovet med en smuk og klog kvinde som har væet med på stripfitness bølgen fra starten. Seriøst er der faktisk rygter om at Stripfitness er på vej på det olympiske program og her vil vi da støtte ´vores døtre ligeså meget som sønnerne i fodbold. Jeg selv kan et enkelt move som ofte udløser latter. Jeg har før debatteret med betonfemininster og de har alle det til fælles at de er totalt blottet for humor og livsglæde. Alt er et problem.

Man faktisk er utroligt mange ting i livet en gevinst og en glæde, især hvis man tør sætte sig ind i baggrunden og måske prøve det af på egen krop. Der er jo da heller ikke nogen som er i mod mavedans som jeg nok skal holde mig fra.

Fitness dit eller dat er jo alm. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at al anden kropslig udfoldelse, fx afspænding og pilates etc. Men disse kvinder har også en form for privatliv ved siden af — og er ofte selv hæmmede, men får en vis tilfredsstillelse i at udstille sig — exhibere uden tøj. Og — for den egentligt prostituerede, så er det en byttehandel, hvor der er penge med inde i billedet — så hvem, udnytter hvem her?

Og jeg taler ikke her om de ulykkelige forhold, hvor kvinder handles med som slaver — og mod deres vilje. Som tidligere tiders kloster-mostre — og derfor på sin vis vigtigt at gå imod, selv om det er vigtigt at gå imod egentlig pornoficering og dermed visse mænds opfattelse af kvinden, hendes lyst og begær. Men — vi skal ikke være ude i disse steoreotyper heller — for at kunne blive set, nyde det, blive respekteret for dit eller dat — så en vis unaturlighed for mig at se, hvor det så kan være misundeligsværdigt overfor de kvinder, der tillader sig at slå håret lidt mere ud og være deltagende i livet, især det seksuelle — uden skam og skyld, dvs levende og levende til stede.

Så — det er ikke enten-eller i den forstand, så vi almindelige kvinder vil altså gerne kunne trække vejret — og forstår godt, at der er kvinder, der er kommet både i klemme og til skade. Så — dette klid-moster-agtige — det duede ikke dengang i hendes og min og slet ikke i min generation; det udvikler ikke kvinden — og det signalerer heller ikke noget evt.

Men — der er ingen grund til at nedgøre en kvinde her KS , så jeg håber da, at udsagnet:. Ligedan er der noget modsætningsfyldt i ASHs essay her — altså citeret som Karen Sjørups udtalelse, at en Lene Espersen igen og igen åbenbart skal gøre opmærksom på at blive set som kvinde!? Der er noget selvmodsigende her, hvis det altså fra en Karen Sjørups side skal være meningen, at kønnet nærmest skal udviskes — i det offentlige rum i hv f. Og — desuden er Lene Espersen ofte også ret maskulint klædt, nærmest totalt i det billede fra hendes tid som justitsminister, hvor hun havde fåret et barn, gengivet i avisen her — hvor ministerchaufføren bærer barnet — Lene Espersen jakkesæt, skjorte og slips — bærende alle sags-akterne.

Jeg mener ikke, at hun skal stå og skraldgrine eller lyde hysterisk som en Sarah Palin men selvfølgelig svært at gøre noget ved det, hvis hun er det, altså SP , når hun, SP, fremfører sine budskaber; men lyde mere autentisk. Jeg må desværre stå lidt af debatten hermed. Tidnød — andet kræver min tilstedeværelse. God debat — måske kan jeg senere vende tilbage. Håber så ikke, at er i al min skriven nu er kommet noget at skulle forholde sig til, for mig. Så må jeg beklage.

Som feminist synes jeg det er på sin plads at mænd også gør noget for kvinderne…. Du har fuldstændig ret — og det ville jeg gerne også have mere tid til; men den unge mand er særdeles og uhørt nedsættende over for et andet menneske og her KS, omkring hendes evt.

Og — der er tale om hans hjemmeside, så derfor tillod jeg mig det, såvel som det står dig frit for at opfatte el i det hele taget at læse mine indlæg, med el uden tlstrækkelig korrektur, fuldstændig som du vil. Jeg troede, dagens debat handlede om, at kvinder godt kan være højtuddannede, velbegavede og samtidig gå til stripfitness. Jeg er ikke uenig. Men hvor ER de kvinder så henne?

Der er et ordsprog som siger: Lene Espersen er et omvandrende bevis for, at GUD ikke er involveret i fordeling af embeder overhovedet! Hvad i alverden er betonfeminisme nu for noget??? Jeg kan egentlig ikke se, hvorfor man ikke kan være cand. Jeg kan heller ikke se, at det skulle være porno eller fornedrende for kvinder at hoppe rundt omkring en stang.

Jeg betragter mig selv som en selvstændig, intelligent, frigjort og aldeles kvindelig kvinde — og jeg nyder at se på smukke kvinder uden at det skal misforstås og jeg nyder at have sex med min aldeles pragtfulde mandlige kæreste, hvor også jeg kan tage initiativ uden at han bliver u-mandiggjort og jeg nyder at se mænds beundrende blikke. Jeg går ud fra, at også mænd kan lide at få beundrende blikke??

Feminisme er ikke rigtigt dig, stripfitness det er ikke beton, det er nærmest frigørende; find din indre stripper! Jeg tror du kan kombinere din fritidsfornøjelse med ferie; tag til Bangkok, og dyrk din interesse der, og så kan du, måske, tjene en lille skilling på nogle ældre herrer med den type perversion, hvor de bliver tændt af at se ældre kvinder strippe.

Citat fra Birgits indlæg: Præcis så langt rækker friheden. Tilbage står så, at du kan kommunikere gennem din egen private internetside, hvis du ønsker det. I øvrigt synes jeg det er dejligt, at vi som bloggere på Berlingske ikke bliver mødt med restriktioner, som det er tilfældet på Politiken. Lad os fortsat holde den gode tone i debatten, så alle kan komme til orde, uden løftede pegefingre, somom vi er børn.

Jeg kender dig ikke personligt, og heller ikke dine ansættelsesforhold, så mine udtalelser er rene gætterier. Det er meget forfriskende. Du har ret i betydningen af knibeøvelser også for mænd. Der er forskel på at have meninger og så mere faglige forudsætninger; men jeg holder meget af debat — også uden for mit fag, at blive udfordret også intellektuelt, såvel som der på Berlingske er mange gode, interessante og vidende bloggere.

Så — godt nu med lidt sarkase med ASH — og tingene sat lidt mere på en moderne spydspids — en det mere rent ud sag tantede væsen, vi ofte nok har mødt. Så — også et frikvarter i debat-miljøet, så det skal ASH da have tak for, omend det var en for mig at se noget uheldig start; men det er for mig at se blevet ændret henad vejen, så flere kan være med — udover det også grovere kavaleri, som naturligvis ikke helt uopfordret eller uforskyldt meldte sig på banen da.

Bedste hilsner — og jeg skal søge at bedre mig, da jeg naturligvis da gerne vil forstås bedste muligt: Tak for nu — men jeg løber ind og ud mellem akterne på grund af en fødselsdag. Så jeg må vist nok hellere holde mig væk — og tør næppe sige, at jeg med dit navn Janne Frederiksen, søgte op på bloggen for at se, om det nu var Jane eller Janne, Frederiksen kan jeg huske; men jeg havde en tidsfrist over mig — så sådan kan det gå med dette afsindige klaviatur — og jeg har desværre ikke en stavekontrol på min side her, da jeg skriver direkte og ikke via word — så rent autodidakt.

Apropos mit lige afsendte indlæg, så for at tydeligøre det: Janne Frederiksen — jeg kan vist ikke give dig mere ret — end jeg allrede har gjort. Åh gud, hvor er den dog gabende kedelig den her blog!! Og hvorfor bliver den ved i det uendelige??!! Det minder mest af alt om en kontaktannonce for ASH. De første 3 var meget gode, men nu… Giv os noget nyt berlingske!!! Hvordan ser det perfekte liv ud i dine øjne? Hvordan forholder kvinder og mænd sig til hinanden i din begrebsverden, så livet bliver allerbedst for alle, inkl.

Mit spørgsmål gælder faktisk ikke kun dig, Birgit, men alle frit tænkende mennesker i vores fantastiske, nuværende moderne samfund. At det overhovedet er muligt at ha´ en rimelig fornuftig dialog med hinanden via ord alene, uden kropssprog, er lidt af et mirakel i mine øjne, men også helt vildt spændende. Mit ønske er at sætte spørgsmålstegn ved alle dogmer og såkaldte vedtagne normer i den offentlige bevidsthed. I TV hørte jeg forleden en kvinde, som forsker i adfærd, udtale, at den bedste måde at ændre befolkningens adfærd på, stadigvæk er via forbud!!!

Den hedder humaniore på RUC og er et selvfødende cirkus af pseudovidenskabelige floskler som rund-citeres i en uendelighed.

Herved kører loopet uden fodfæste i virkeligheden og uden interesse i at beskrive fakta. Nu ikke så træt. I stedet for at læse min gabende kedsommelige blog kunne du jo daffe et andet sted hen. Læs Ligkistemagasinet eller en krimi af Leif Davidsen. Jeg har slet ikke fået svaret dig. Du spørger, hvor de velbegavede og veluddannede kvinder, som går til stripfitness, er henne? Uden at kende særligt meget til Stine Kronborg, er jeg nok enig i, at det ikke er her, vi skal finde en repræsentant.

Det vil hun sikkert heller ikek selv insistere på. Men måske skal du selv gå ud i verden og finde svaret på dit spørgsmål. Hop du til stripfitness og kom tilbage og fortæl om din oplevelse husk billeder. Jeg sætter pris på tænkende mennesker — men du er selv fyldt med dogmer. Ikke at jeg ikke giver dig ret i, at vi skal gøre os umage, når vi har mange sanser skåret fra i en udelukkende verbal situation her.

Men — og der er ikke noget i vejen med dine ønsker — de holder kun i den perfekteste af alle perfekte verdener. Og til tider undret mig over, at 3 linjer fra mig kunne afstedkomme nogen reaktion — men ofte også en tidligere aggression, en eller anden lige synes at skulle levere osv. Men — nogen gange skal man kunne lade perfektheden fare, dvs hellere svare end lade være, eller måske afskære sig selv helt på forhånd.

Altså hellere få någet af sted — end slet ikke. Det er så overvejelser, jeg også har gjort mig, og skal ikke tjene som en undskyldning — men det kan ikke lade sig gøre anderledes herfra, altid. Så — det kan være, at den unge mand har fået noget ud af min kommunikation, alligevel — og forstået noget ved det, fremfor at jeg blot var lige så uforskammet overfor ham og hans personlige udtryk.

Forestil dig, at de samme mennesker begyndte at blande sig i hvad, som sker i verden, og hvilke skader de kunne afstedkomme. Nu har de hinanden at samtale med , men der kommer så godtsom aldrig noget relevant ud derfra. Man kan opfatte det hele som et sort hul, hvor uvigtig information forsvinder, for aldrig ar dukke op igen.

I sig selv et nyttigt formål, som nok skulle være penge værd. Af og til opstår der en midlertidig instabilitet, og en gammel, mavesur bøvs undslipper gravitationfeltet og giver anledning til en blog eller to, men det ændrer jo ikke verdens gang.

Indholdet i denne blog vil sikkert også blive genstand for en hermeneutisk analyse, og du og jeg og et par andre vil blive skældt ud og klassifiseret, der vil blive skrevet nogle papers, som kan anvendes som referancer, men som ingen, end ikke de selv, gider spilde tid på at læse, endsige studere, men vi vil aldrig høre om det, og det er godt sådan. Alt i alt er det efter min mening godt at have feministerne koncentreret hvor vi ved, at de er, end at have dem rendende frit omkring og være udsat for deres kællingesnak i tide og utide, når vi udøver vore maskuline aktiviteter.

Sådan er vi konstrueret, og det er også den eneste plausible undskyldning for at menneskeheden ikke er kommet videre end den er. Det gode er, at vi har naturen med os.

Danner kritiserer, at psykisk vold ikke er anerkendt. Danner kritiserer, at psykisk vold ikke er anerkendt eller defineret i Danmark — og dermed et kæmpe tabu. Danner vil arbejde for at få psykisk vold kriminaliseret inden Mød Özlem Cekic og en ekspert fra Danner som vil fortælle om, hvad psykisk vold er, hvad konsekvenserne for den voldsudsatte er af at leve i et forhold med psykisk vold, samt problematisere hvor lidt viden og hvor få redskaber der er blandt fagfolk — og i befolkningen — til at forebygge psykisk vold.

Ved arrangementets afslutning vil Danner kickstarte en online-stafet, hvor venner og venners venner kan støtte op om Danners arbejde for at få anerkendt psykisk vold, som en menneskelig og økonomisk byrde for alle involverede og for samfundet. Forlagenes udgivelser er nogenlunde ligeligt fordelt mellem værker af mænd og kvinder, alligevel er der massiv skævvridning, når det gælder opmærksomhed og mediedækning.

Det er mænd, der løber med de. Det er mænd, der løber med de litterære priser, og det er mænd, der bliver bedst anmeldt i landets dagblade. Køn har åbenbart stadig indflydelse på, hvor meget opmærksomhed bøger af henholdsvis mænd og kvinder får. Også sprogbrugen om litteratur skrevet af kvinder er værd at bemærke. Hvorfor har vi eksempelvis overhovedet kønnede genrer som kvindelitteratur, femikrimi, chick lit og husmoderporno?

Og hvilke problemer kan det give, at kønnet bruges til at angive en genre? Et panel af forfattere og kulturjournalister diskuterer på baggrund af et oplæg af forfatterne Henriette Rostrup og Jeanette Øbro. Debatten modereres af journalist Anja Bo.

Alle er inviteret til Talk Towns åbningsarrangement. Karen Ellemann, Ligestillingsminister Øverst i midten: Helene Moltke-Leth,Filminstruktør Øverst fra højre: Amel Fahmy, Tadwein,  Egypten Nederst fra venstre: Nanna Højlund, Forkvinde, Kvinderådet. KaPow Collective inviterer til kodnings workshop.

Som feminist i en digital tidsalder, må man lære at tale sproget. Kom og lær de grundlæggende principper og skriv dit første stykke kode. Workshoppen er for begyndere, der er nysgerrige på kodning og deltagere i workshoppen skal medbringe en computer. Det vil du vide, når workshoppen er færdig! Alle kan KaPow — alle er KaPow. KaPow Collective er begyndelsen på slutningen af den cisheteropatriarkalske verdensorden.

Vi bygger og indtager rum for at uddanne hinanden og nedbryde samfundets undertrykkelsesmekanismer med fokus på kønsproblematikker.

Vi blander musik, kunst, aktivisme, og kreativitet i et hardcore sammensurium. KaPow er en mærkelig revolution, der nedbryder kønsnormer og status quo! Vi er en platform, et forum og et netværk, der har hjemme i Bolsjefabrikken. For mange er transnational adoption en god gerning, der gøres for barnets bedste.

Men hvad nu hvis det viser sig, at dette ikke er tilfældet? Adoptionspolitisk Forum stiller skarpt på. Adoptionspolitisk Forum stiller skarpt på den diskrimination og ulighed, der eksisterer i adoptionssystemet i Danmark i dag. Adoptionspolitisk Forum er for alle som stiller spørgsmål ved adoptionssystemet som det praktiseres i Danmark og internationalt. Initiativtagerne og stifterne af foreningen er voksne transnationalt adopterede, men medlemmerne er bredt sammensat med såvel adoptanter, adopterede og andre med interesse for området.

Kvinderådet giver mikrofonen til kvinder med minoritetsbaggrund. Det er den gruppe, alle taler om, og som i pressen hurtigt bliver stemplet som "dem der går derhjemme". Mød kvinder der har.

Mød kvinder der har været få og mange år i Danmark, kvinder der laver frivilligt arbejde, kvinder der er aktive i foreninger, kvinder der er på arbejdsmarkedet, og kvinder der gerne vil på arbejdsmarkedet. De vil fortælle deres egne historier. Fortalt i et personligt sprog og tableauer af teori og levet liv. Maria Mortensen giver et oprids af hvordan smerte spiller en særlig rolle i queerteori.

Oplægget tager udgangspunkt i. Oplægget tager udgangspunkt i Maria Mortensens ph. English below Temaet for panelet er Intersektionalitet. Eller, hvordan forskellige sociale kategorier som race, klasse og køn alle er forbundet med hinanden og gør vores liv lidt mere interessant, og lidt. Eller, hvordan forskellige sociale kategorier som race, klasse og køn alle er forbundet med hinanden og gør vores liv lidt mere interessant, og lidt mere kompliceret.

Andre aspekter af ens identitet bestemmer også, hvordan man lever i denne verden. Derfor skal vi have et par gæstetalere fra andre organisationer og tale med os om deres egne grupper og politik. The theme for this panel debate is Intersectionality. Or rather, how different social categories such as race, class and gender are all related and make our lives a little more interesting, and a little more complicated.

Other aspects of your identity also influence how your life will turn out. Therefore, we are going to have guest speakers from other organisations to talk about their own groups and politics. English below En multimedial performance om de sociale processer bag konstruktioner af køn og en søgen mod tilstanden af "ungenderness". Publikum indgår i en visuel samtale om køn og de forskellige. Publikum indgår i en visuel samtale om køn og de forskellige former for selvpålagt undertrykkelse der findes i de måder vi performer vores køn.

The audience will become a part of a visual discussion about gender and the different forms of self-imposed repression that come about in the ways in which we perform our gender. English below Random Access Memory R. Poetry Collective består af kvindelige digtere fra den afrikanske diaspora.

Syv medlemmer vil præsentere deres arbejde. Random Access Memory R. Poetry Collective consists of female poets from the African diaspora. Seven members will be presenting their work. Hvorfor giver det mening at gøre en særlig indsats for, at kvinder kommer i overenskomstdækket beskæftigelse?

FIU-ligestilling holder netværksmøde, hvor du kan høre om deres mentor-ordning mellem faglige kvinder og. FIU-ligestilling holder netværksmøde, hvor du kan høre om deres mentor-ordning mellem faglige kvinder og mænd og flygtninge, og hør om succeser og udfordringer ved at have en mentor-ordning med særligt fokus på kvindelige flygtninge. Tjener en sygeplejersker mere end en murer?

Kom forbi cafeen og test din viden om forskellige lønninger i det danske samfund. Dansk Sygeplejeråd inviterer gæster til at. Projektet sætter fokus på større bevidsthed om bl. Mens du reflekterer kan du strikke en rød strømpe. Hvordan bruges street art som et feministisk talerør i det offentlige rum?

Og hvorfor bliver kvindelige gadekunstnere i så høj grad, stemplet. Og hvorfor bliver kvindelige gadekunstnere i så høj grad, stemplet og defineret ud fra deres køn?

Josephine Frederikke Kirstein Kuhn og Nanna Elizabeth Hovgaard, som tilsammen udgør podcast-duoen Fries Before Guys, indtager fredag formiddag Baggårdsscenen til en åben og ærlig snak om oplevelser med sexisme, når man åbner munden som kvinde i et kreativt fag. Scenen er sat og prydet med et live produceret street art backdrop, og du inviteres ind til samtaler i øjenhøjde og deling af historier, om det at være kvinde i street art-, kunst-, og musikmiljøet.

Ti år efter transitionen kæmper hun stadig for at blive klogere. Ti år efter transitionen kæmper hun stadig for at blive klogere på sig selv som kvinde — og på, hvordan den handling, der endelig gjorde hende hel, halverede andre. Hvorfor er diversitet vigtigt for innovation og teknologi? Hør mere om IDAs indsats for at få flere piger til at interessere sig for teknologi og naturvidenskab, bl.

Den danske afdeling af Amnesty udgiver i maj en rapport om behandlingen af interkønnede i Danmark. Researchen viser, at der udføres medicinske indgreb på babyer og meget unge interkønnede. Researchen viser, at der udføres medicinske indgreb på babyer og meget unge interkønnede børn, og at de fleste af disse indgreb er operationer, som foretages på baggrund af kosmetiske eller sociale årsager.

I dag udføres de fleste med samtykke fra forældrene og baseret på meget begrænset information. Mød Stine fra Interkøn Danmark, Helle Jacobsen fra Amnesty og en psykolog fortælle om konsekvenserne af sundhedssystemets stereotype blik på køn.

Kom og hør om Kvinfos historie, nutid og visioner for fremtiden. Er transpersoner det nye sort? Hvordan påvirker det at være transperson ens forhold til kønsdebatten? Og må man spørge transpersoner, hvordan deres kønsorganer ser ud? Hør Informations journalist Catarina Nedertoft. Gudrun Schymann, partileder af Feministisk Initiativ i Sverige står for dagens peptalk; hvilke feministiske dagsordener har Feministisk Initiativ sat i de kommuner man er repræsenteret i?

Hvilke visioner og strategier. Hvilke visioner og strategier er der for det fremtidige lokalpolitiske arbejde i Sverige. Herfra udvikler vi fælles bud på paroler til det kommende regions- og kommunalvalg — og vi støber kuglerne til et feministisk frikommuneforsøg — som vi sætter til debat med politikerne Charlotte Lund, Borgerrepræsentationen EL , Balder Mørk Andersen, Frederiksberg Kommunalbestyrelse SF og Carolina Maier, Folketinget AL.

Når det kommer til investeringer, halter kvinder langt efter mænd på trods af, at de gennemsnitligt klarer sig bedst.

Hvis du vil lære at investere, så deltag i dette spændende. Hvis du vil lære at investere, så deltag i dette spændende oplæg, hvor vi afliver myterne omkring investering og giver gode råd til, hvordan man kommer i gang. Form en kusse i ler, print en klitoris i 3D, musik Sammen med en gruppe af kunstnere vil du kunne opleve kussen portrætteret på en række forskellige måder. Sammen med en gruppe af kunstnere vil du kunne opleve kussen portrætteret på en række forskellige måder.

Manu Washaus vil vise hvordan en 3D-printer virker og printe klitorisser som man også kan få lov til at male. Værkerne udstilles på Kusseaftenen. Peach vil lave en musikalsk performance om samfundets forventninger til parforholdet og til kussen i parforholdet. The Caribbean Housewife is providing the catering for Talk Town ! Kvindekvoter har længe været en omdiskuteret løsning til problematikken omkring manglen på kvinder i bestyrelser og på topposter.

I denne paneldebat vil toneangivende ungdomspolitikere fra Liberal Alliance, Radikale Venstre og. I denne paneldebat vil toneangivende ungdomspolitikere fra Liberal Alliance, Radikale Venstre og Alternativet diskutere fremtiden for kvinder i det danske erhvervsliv og præsentere de skarpeste argumenter på hver side af debatten om kvindekvoter.

Repræsentanter fra de tre organisationer stiller op. Repræsentanter fra de tre organisationer stiller op til debat med hinanden og publikum om, hvordan vi kan sikre bedre rammer for forældre til mindre børn på arbejdsmarkedet. Fænomenet kaldes hævnporno — men problematikken omkring digitale sexkrænkelser blandt unge er meget mere kompleks. Red Barnets rådgivning, SletDet, har det seneste år hjulpet mere end unge i forhold til krænkelser på nettet, og lige nu indsamler de viden blandt unge om, hvad de unge selv tror, der er på spil.

Hør mere om dette og mød en ung kvinde, som fik delt sine billeder på nettet, men som stadig er kæreste med ham, som gjorde det. Til sidst inviteres til en samtale mellem en krænket, en forælder, en ung og en ekspert — med mulighed for at publikum kan stille spørgsmål.

English below I de nordafrikanske lande kæmper feministiske aktivister utrætteligt for at få indflydelse på den politiske dagsorden og forbedre kvinders rettigheder. Hvordan tackler nordafrikanske feminister disse udfordringer i et samfund. I de nordafrikanske lande kæmper feministiske aktivister utrætteligt for at få indflydelse på den politiske dagsorden og forbedre kvinders rettigheder.

Hvordan tackler nordafrikanske feminister disse udfordringer i et samfund præget af konservative modarbejdende kræfter? Kan vi lære noget af hinanden? Et panel bestående af tre feminister vil gøre os klogere på de udfordringer, de står overfor som feminister i Nordafrika. How do northern African feminists tackle these challenges in a society heavily influenced by conservative counteracting forces?

Can we learn something from each other? This panel will consist of three feminists who will enlighten us about their challenges, that they face as feminists in Northern Africa. Talk og fernisering for Projekt Q-Værk, en netværksskabende organisation for voldsudsatte kvinder. Projekt Q-Værk ser vigtigheden i at bruge kunst til at fremme vigtige budskaber og til at bearbejde voldens følger. Hvorfor taler vi så grimt om vores kroppe?

RadFats Kreaworkshop inviterer folk til at vende deres kropskritiske tanker på hovedet. Din slappe hud på armene er dit majestætiske vingefang, dine tykke. Din slappe hud på armene er dit majestætiske vingefang, dine tykke lår er dine benvarmere osv. Vær med til at skabe et nyt og kropspositivt sprog i form af klistermærker, tegninger og hvad du ellers selv kan finde på.

Kvindekampen har haft mange udtryk gennem de sidste år. Kampene har været forskellige og de teoretiske strømninger forskellige. Hvordan kan vi bruge hinandens erfaringer? Hvordan kan vi undgå at bruge. Hvordan kan vi undgå at bruge kræfter på at skændes i uendelighed, om den ene strømning er bedre end den anden. English below Hvordan kan et forhold med flere end én partner fungere?

Eller et forhold, hvor en person har lov til at have samleje med andre end sin partner? Hvordan kan et forhold med flere end én partner fungere?

I denne paneldebat vil der diskuteres om åbne og ikke-traditionelle relationer. Paneldeltagerne vil dele personlige erfaringer med hensyn til de ikke-traditionelle relationer. How can a relationship with more than one partner work?

Or a relationship, where a person can have sex with others, besides their partner? In this panel debate we will discuss the topic of open and non-traditional relationships. The panel participants will share their own personal experiences in relation to non-traditional relationships.

Om anti-feministisk organisering - operation lolly pop 8. Oplægget handler om, hvordan anti-feministiske grupper promoverer feministiske tiltag som f. På den måde får folk et forvrænget billede af feminister generelt.

Forestillingen handler om krop og kød, mørke og smerte, sex. Forestillingen handler om krop og kød, mørke og smerte, sex og humor. En collage over den transkønnedes drømme og erfaringer. Detaljerede anatomiske redegørelser af for mange operationer, om bureaukrati, barndommens døde dyr, ubeskrivelig smerte og svigt. Men også drømme, erindringer, sex og mærkelige idéer.

Det er et brutalt ærligt forsøg på at fange en helhed af menneskers liv, skæbne og indre verden og fortælle om, hvordan det er at være i en krop, der ikke hører sammen med ens identitet. The performance is about the body and flesh, of hardships and pain, sex and humor. A collage of experiences. But also about dreams, memories, sex, and some strange ideas. Digital Natives Koncert og DJ set. We have put together a delicious night of experimental beats and queer vibes 4 u to enjoy after a long day of workshops, talks and movie screenings.

Har du ideen til verdens bedste app? Kunne du godt tænke at udvikle en helt særlig robot? Eller har du måske en helt tredje ide? Så kom til speeddating med.

Så kom til speeddating med ideer hos Women in Tech. Til eventet vil du få mulighed for at pitche din idé for nogle seje folk som til dagligt arbejder i tech branchen — hvad end det er som CEO, programmør eller investor. Alle er velkomne uanset ide og uanset idestadiet! Formålet er, at du på kort tid kommer til at stå overfor forskellige personer som giver umiddelbar feedback samt tips og tricks til hvordan du kan føre din ide ud i livet.

Hos Women in Tech arbejder vi på at skabe større kønsdiversitet i tech industrien. Det gør vi bandt andet ved at holde events og workshops der hjælper kvinder med at starte deres egen tech startup eller inspirerer til en karrier i tech industrien.

Do you want to develop the coolest robot? Or do you have another idea? The event gives you the opportunity to pitch your idea in front people who work in the tech industry whether as CEO of their own tech startup, developer or investor.

Everybody is welcome to join the speed dating regardless of where you are in the process of turning your idea into reality. The aim of the event is that you will get immediate feedback along with tips and tricks on how to execute on your idea. Women in Tech work to create diversity in the tech industry. Amongst other things, we create events and workshops that help women to start their own tech business or to pursue a career with in the tech industry.

Møder du udfordringer, når du blander dig professionelt i debatten? Har du svært ved at få omverden til at se vigtigheden af dit projekt? Kom på en kort workshop, og. Kom på en kort workshop, og få råd og redskaber til, hvordan du udtrykker dig bedst i medierne. Gå hjem med 10 gode råd til at komme ud med din historie. Mønsterbrydere, Mandebarsel og Krænkerkultur Socialdemokratiet og DSU inviterer til konference om ligestilling set fra en mandevinkel. Her vil en række drevne mandlige kønsdebattører, fagfolk og politikere tørne sammen i tre paneldebatter og.

Her vil en række drevne mandlige kønsdebattører, fagfolk og politikere tørne sammen i tre paneldebatter og diskutere mænds ligestillingsproblemer, og hvorvidt der overhovedet er plads til mænd i ligestillingskampen.

Mød den nydannede forening, Københavns Unge Feminister KUF , til en workshop der blander kreativitet og feministisk fritænkeri. Få et indblik i hvad og hvem KUF er og hvad vi laver aktivt som forening og som fælleskab.

Afslutningsvist en samtale om samtykke. Oplægsholderen Elin Ferm er antropolog og tilknyttet kønsstudier ved Lund Universitet. FATTA is a member-run Swedish organization and movement working for a world free from sexual violence, where consent guides both law and practice. They will also talk about what FATTA has done as an organization to raise awarenes … s around these topics. The event will end with a conversation about consent and the importance of the proposed new consent law in Sweden.

Workshop og zine making. SlutWalk er en fejring af retten til selv at bestemme over vores kroppe, identitet og seksualitet - og en stor glimmerindsmurt fuckfinger til.

SlutWalk er en fejring af retten til selv at bestemme over vores kroppe, identitet og seksualitet — og en stor glimmerindsmurt fuckfinger til voldtægtskultur, sexisme og udskamning.

Arrangørerne er på Talk Town og vi vil rigtig gerne møde dig, tale med dig om SlutWalk, male bannere med dig, give dig glimmer på, og invitere dig til at være med til at lave et SlutWalk Zine, der bliver delt ud under optoget. De bliver udsat for uhyrligheder, som omverdenen ikke hører meget om. Der er tale om organiseret folkemord og yazedierne beder indtrængende omverdenen om at handle politisk, og NGO´er, samt diverse organisationer bliver bedt om hjælp. Nimra Iqbal, founder, and president of Nørre G's Intersectional Feminism Club shares her views and ideas on why feminism is important in especially high schools and why students need to.

At the age of 16, Nimra established the first high school feminism club in Copenhagen area. Nimra has a Pakistani background, grew up among six siblings and currently attends an international school. She has been interested in feminism from a very young age and has engaged herself in various intersectional feminist organisations.

Så kom til comeback. Har du fået en af de af disse kommentarer smidt i hovedet og ikke vidst, hvad du skulle svare? Så kom til comeback workshop, hvor du kan pudse dine verbale skills af! Hold vil dyste mod hinanden om, hvem der kan komme med de bedste comebacks. Du kan deltage, lytte eller få inspiration til næste gang, du står overfor at skulle give et godt comeback. Kom og vær med til et arrangement om vold mod kvinder, hvor læge Amneh Hawwa og en kvinde med flygtningebaggrund vil holde oplæg om emnet, efterfulgt af en workshop, hvor.

Kom og vær med til et arrangement om vold mod kvinder, hvor læge Amneh Hawwa og en kvinde med flygtningebaggrund vil holde oplæg om emnet, efterfulgt af en workshop, hvor deltagerne får mulighed for at diskutere og debattere. Amneh Hawwa vil snakke om voldens påvirkning af kvindernes fysiske og psykiske helbred og flygtningekvinden vil snakke om vold mod kvinder i krig.

Spørgsmålet om, hvor meget eller hvorvidt politiske overbevisninger, religion og andre -ismer må fylde i det offentlige rum, er en igangværende debat, som er under stadig udvikling.

Skal offentligt ansatte være neutrale i deres virke som statsrepræsentanter eller må deres personlighed skinne igennem uniformerne? Vi vil tage udgangspunkt i sundhedssektoren, men argumenterne her kan overføres til alle offentlige institutioner. Den legendariske, oprørske, ubøjelige og revolutionerende kurdiske kvinde med rødt hår. Sakine Cansız, hvem vi hører meget om, men ved mindre om, har efterladt en. Historien består ikke af støvbelagte hylder! Hun var en revolutionær tro på at historien er i live… I loyalitet over for hendes hukommelse, er det vores tungeste og mest ærefulde ansvar at formidle hendes liv til nye generationer.

Kort sagt, vil du lære mange ting om, hvilket slags liv denne smukke kvinde, der blev myrdet i hjertet af Paris sammen med to af hendes kammerater, levede. Mød kvindelige forbilleder indenfor byggebranchen, og hør dem fortælle om deres praksis. Møbelsnedker Line Hvidbjerg der ejer "Dyke og datter" og stadsarkitekt Tina Saaby i samtale om deres virke.

Katrine Arnfred, skribent og foredragsholder, vil i samtale med Mia Rahr Jacobsen, sognepræst, lave en feministisk læsning af Madonnas ikoniske album Like A Prayer. Undervejs bliver albummet spillet fra start. Undervejs bliver albummet spillet fra start til slut. Kvinder udgør halvdelen af de flygtninge der kommer til Danmark, men færre af dem får opholdstilladelse. Deres vej hertil har budt på ganske anderledes oplevelser og erfaringer. Kvindelige flygtninge er særligt.

Kvindelige flygtninge er særligt udsatte. Det gælder under selve flugten, i lejrene og på opsamlingsstederne. Kvinderne har ofte ansvaret for børnene og risikerer overgreb og seksuelle krænkelser under flugten. Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed belyser på årets Talk Town den kvindelige flygtnings særlige vilkår under flugten og i asylprocessen.

Kom til digital happy hour og få en gratis drink i bytte for lidt data. Du kan også besøge technocamperen og få et check-up på din digitale sikkerhed hos cyberfeministerne.

Du kan også besøge technocamperen og få et check-up på din digitale sikkerhed hos cyberfeministerne fra DO: Se mere på dotopiacph. Jeg har siden rystet med numsen, snakket om bootylove, lavet twerkshops over hele DK, debateret. Jeg har siden rystet med numsen, snakket om bootylove, lavet twerkshops over hele DK, debateret og ikke mindst færdiggjort mit speciale i psykologi om, hvordan man kan se twerk som en feministisk praksis. Jeg mener derfor, at skal være året, hvor jeg mere eksplicit forbinder mit syn på en moderne feminisme og twerk, som en praksis for jer alle sammen.

Herfra kommer den kurdiske. Ifølge den kurdiske frihedsbevægelse kan man ikke befri livet før man har befriet kvinden — for kvinden er livet.

Kvinden giver liv til mennesket og i mytologien er kvinden ligeledes symbolet for frugtbarhed og liv. Og uden livskraften vil friheden aldrig opnås. Den kurdiske kvinderevolution søger ikke at ligestille kvinden indenfor det eksisterende systems rammer, da systemet er patriarkalsk og udelukkende arbejder i mandens interesser.

Kvinderevolutionen arbejder derfor og bør arbejde for et alternativt system — andet vil være at modarbejde sig selv.

Indenfor dette system tilsigter man at ligestille kvinden og give hende indflydelse i alle sfærer. Men man tilsigter også at ændre mandens mentalitet og liv. Hvis vi ikke er i stand til at slutte fred mellem manden og livet, livet og kvinden, er lykke blot et svagt håb. Kønsrevolutionen handler ikke kun om kvinden —  den handler om den femtusinde år gamle civilisation af klassesamfundet.

Således vil denne kønsrevolution samtidigt føre til mandens befrielse. De kvindelige og mandlige kønsidentiteter, som vi kender i dag, er konstruktioner, der blev dannet meget senere end den biologiske kvinde og mand.

Kvinden er blevet udnyttet i tusinder af år efter denne konstruerede identitet; aldrig anerkendt for hendes arbejdskraft. Manden er nødt til at overkomme kun at se kvinden som hustru, søster eller kæreste — stereotyper smedet af tradition og modernitet. Man har allerede implementeret dette system i de kurdisk befriede områder i Nordsyrien. Her har man implementeret forskellige initiativer, der skal lære og give kvinden indflydelse.

Nogle af disse initiativer er blandt andet dobbeltformandskab — alle administrative positioner besiddes af både en forkvinde og formand. Man har etableret kvinderåd- og huse, hvor kvinder tager alle beslutninger, der vedrører dem.

Velkommen til oplæsningscafeen hvor ikke-binære personer inviteres til at læse en tekst op. Teksten kan handle om køn, krop, relationer, sex, modstand, kærlighed, planter, hår, bevægelser, stjerner og alt andet. Teksten kan handle om køn, krop, relationer, sex, modstand, kærlighed, planter, hår, bevægelser, stjerner og alt andet der rører sig i dig og rundt om dig.

Teksten kan være ultra kort, den kan bestå af ti ord eller af femhundredeogto. Det vigtigste er at teksten er din og at ordene og stemmen er din.

Der mangler nemlig ikke-binære stemmer overalt. Arrangementet er primært af, for og til ikke-binære personer, fordi ikke-binære personer er glemte og negligerede overalt. Binære personer er dog meget velkomne til at komme og lytte og lære og være nice allierede hvis de ikke fylder for meget. Din skam er min skam — vores skam er samfundets skam! Skammen er et af magtens vigtigste våben. Den er det usynlige, men ekstremt smertefulde hegn, som holder menneskeheden fastlåst i.

Den er det usynlige, men ekstremt smertefulde hegn, som holder menneskeheden fastlåst i en evig jagt på selvværd i skammens modpol: Men mennesket skal leve på den anden side af hegnet!

Der hvor kærligheden vokser vildt, og menneskets værdighed er ubetinget. Vi inviterer en række mennesker til at fortælle deres personlige historie om at leve med, kæmpe med og frigøre sig fra skammen. Til slut vil der være open mic. Bandet er hverken bange for at dyrke dissonante støjflader eller fremhæve den gode melodi; dette udføres med Big Muff, Sweet Honey og en sangerindes fandenivoldskhed, der kravler ind under huden på dig.

Det er fod på monitoren, traditionsbevidst og samtidig flabet forfriskende. De tre søstre Nataja, Naomi og Noa Lachmi, som tilsammen udgør trioen Velvet Volume, lukker Talk Town ned med et rasende, gnistrende udråbstegn, der minder os om, at vi ses igen til næste år! Koncerter Kunst på Talk Town kønsbaseret vold og overgreb Misc mænd og maskulinitet politik og forskning Se på Sverige!

Det offentlige rum som medskaber af børns køn Hovedbiblioteket Krystalgade 15 København K. Event Details Talk Town debat i anledningen af festivalens program-release d. Location Hovedbiblioteket Krystalgade 15 København K. Skoletjeneste om ligestilling, køn og demokrati. Event Details Talk Town udbyder skoletjenestetilbud til skoleklasser i København. Talk Towns Skoletjeneste henvender sig til udskolingen og er gratis.

Tilmelding på Talk Towns hjemmeside. Time may 18 Thursday - 20 Saturday. Tip en normbrydende person Hovedbiblioteket Krystalgade 15 København K. Event Details På Talk Town vil du opdage en mængde plakater med forskellige efterlysninger, som er placeret rundt omkring på Københavns Hovedbibliotek.

Friktion Hovedbiblioteket Krystalgade 15 København K.

Kvinde søger bolleven karen naomi